2013. június 22., szombat

Tudatos lények vagyunk, amit hasznunkra is fordíthatunk.

A tudatos elme olyan, mint a halászok hálója. Az érzékszervek segítségével begyűjti, kihalássza az információkat, különféle elképzeléseket, hiedelmeket és ítéleteket alakít ki belőlük, azután pedig elraktározza őket a tudatalatti elmében. Minden dolog, amelyet az érzékeinkkel megfigyelünk, valamint az összes gondolat és érzés, amit a megfigyeléseink eredményeképpen megtapasztalunk, tudatosságunk felszíne alatt, tudatalatti elmében raktározódik el.

Gyermekként, mielőtt teljesen kifejlesztettük volna azt a képességünket, amellyel mindent megmagyarázunk és megkülönböztetünk, gyakran rögzítettünk téves, hibás hiedelmeket, megfigyeléseket és ítéleteket.

Ennek következtében, azokban az években, amikor még nem kezdtük el saját szellemi utunkat járni – vagy akár később is, még ennek az útnak az elején -, számos fájdalmat és zűrzavart tapasztalhattunk meg, illetve ki voltunk, vagyunk téve olyan eszméknek és fogalmaknak, amelyek effélét keltenek bennünk. Hibáztatunk és áldozatnak érezzük magunkat ahelyett, hogy vállalnánk a felelősséget azért, amit mi teremtettünk.

Még mostanában is előfordulhat, hogy nem a legjobb énünk jut kifejezésre, hogy haragot, félelmet, bűntudatot, stb. érzünk.

Mind ez elraktározódik a tudatalatti elmében. Életünk élményeinek hatalmas tárháza. A tudatalattiba merült élmények és információk látszólag "nem élnek", de valójában teljes hatalmat gyakorolnak életünk felett. Kedélyállapotunk szüntelenül változik. A hirtelen eluralkodó melankólia vagy az elsöprő örömmámor mind-mind tudatalatti gyökerekből táplálkozik, és bizonyos határok között állandóan ismétlődik.
A tudatalatti másik fontos jellemzője az egyetemes emberi bölcsesség. A befogadott és tárolt információk a tudat szeszélyeitől és a tudatos állapotra oly jellemző kedélyváltozásoktól mentesen kerülnek értékelésre. Ezért állítják sokan, hogy a tudatalatti mindig érett és számunkra kedvező elképzeléseket hordoz, amelyek gyakran álmok, megérzések, sugallatok formájában jutnak el tudatunkba.
A tudatalatti ugyanakkor könnyen hisz és nagyon befogadó képes. Ha tudatunkat negatív gondolatokkal töltjük meg, idővel tudatalattinkat is elkorcsosítjuk.
Az építő hatású, pozitív elképzelések módszeres ismétlése viszont tévedhetetlen, tökéletes "fegyvert" kovácsol a mélytudatból, amely bármikor segítségünkre lesz a létért és az egészségért folytatott küzdelemben.

A megkülönböztetéstől mentes, elfogadó tudatalatti elmétől eltérően, a tudatos elme objektív, rendelkezik a megfigyelés, a logika és a megkülönböztetés képességével.

Szellemileg tudatos felnőttként tudatos énünket arra kell használnunk, hogy átválogassuk tudatalatti elménk tartalmát, és elengedjük a romboló elképzeléseket, gondolatokat és érzéseket, hogy helyükre pozitív eszméket és a szeretet, béke érzését ültessük.

Az elme tisztításának, újraprogramozásának folyamata lépésről lépésre megváltoztatja az életünket támogató és korlátozó elképzelések arányát, amelyeket a tudatalatti elme rejt. Ahogy a tudatalatti tartalma egyre támogatóbbá és szeretetteljesebbé válik, lehetővé teszi az élet sokkal pozitívabb megélését. segítségével mélyebben és teljesebben tapasztalhatjuk meg mindazt, ami jó.


Amikor az emberi elme nyitott és befogadó, a „gondolatmagvak” növekedésnek indulnak, és nagy javakat teremnek. Amikor nem befogadó, s helyette inkább a világ gondjait, félelmeit veszi át, a jó magvai nem fognak kicsírázni és kifejlődni.

Az életünk akár jó, akár rossz, azok a gondolatmagvak határozzák meg, amelyeket a tudatalatti elménk termőföldjébe vetünk.

Jézus, teljesen megértette az ember mint tudatos lény természetét, és példázatokat használva mutatta be az alapelveket, amelyek által az ember tiszta megértéssel és bölcsességgel képes irányítani a saját életét.

Csak a szellemi megértés szabadítja ki az embert a tudatlanság és a kétségbeesés sötétségéből és emeli a megértés fényébe.

A tudatalatti elme, mint a tenger, bővelkedik elképzelésekben, hiedelmekben. Itt megmarad minden látvány, hang, íz, érintés, gondolat és érzés megtapasztalása. A tudatalatti tartalmaz mindent, amit csak az öt érzékszerv által érzékel, mint ahogy azokat a gondolatokat és érzéseket is elraktározza, amelyeket ezen megfigyelések eredményeképpen átélünk.

Itt meg kell említeni, hogy a  gondolat rendkívül fontos szerepet játszik életünkben. A gondolatok  erők melyek feltétlenül következményekkel járnak. Gondolataink befolyásolják például közérzetünket. Minden ember tudja, hogy a bánat, gond, harag, gyűlölet hátrányosan befolyásolhatja testi teljesítőképességét. Azt is tudjuk, hogy egy kedvező hír összes élettevékenységünket, tetterőnket jelentősen fokozhatja. Teljesítő képesnek és erősnek érezzük magunkat hatására. Ha azonban szomorú hír lep meg bennünket - jogosan mondjuk: "lesújtó" hírnek -, akkor megfigyelhetjük, hogy testileg letörtnek érezzük magunkat, és energiaszintünk lényegesen csökken. A népnyelvnek sok találó kifejezése van ezekre az állapotokra. Például "elsárgult az irigységtől". Ma már tudjuk, hogy az irigység máj- és epe-rendellenességeket okoz, és sárgasághoz is vezethet. Az "összetört szívvel meghalni" kifejezés is nagyon találó. Bánattal teli gondolatok a legsúlyosabb veszélynek és károsodásnak tehetik ki a szívet. Azt is szokták mondani, hogy valaki "megdermedt a félelemtől". A félelmet okozó gondolatok valóban megakadályozhatnak minket abban, hogy egy lépést is tegyünk; valóban megdermedünk a félelemtől. Tehát szervi elváltozásokat élünk át csupán a gondolatok hatására.


A gondolat valójában anyag. Agyunk ugyanúgy működik, mint egy rádió-adóállomás. Minden sötét, romboló gondolat hasonló rezgésű rövidhullámnak felel meg, és a mélytudat rétegeiben kitűnő felvevő állomások működnek. Semmit el nem gondolhatunk egy bizonyos érzés vagy indulat intenzitásával, anélkül hogy környezetünk tudattalanja erről tudomást ne szerezne. Márpedig a gyűlölet, féltékenység, rosszindulat, irigység igen heves indulattöltést jelentenek. A szenvedélyes ember rendkívül erős gondolathullámokat küld ki. Ez okozza a nyomasztó, taszító érzést, amelyet némely ember szenzitív egyénekben előidéz.

Meglepő, hogy bár a gondolatoknak nagy jelentőségük van életünkben, mégis oly kevés figyelmet fordítunk rájuk. Úgy gondolkodunk, mintha gondolataink teljesen lényegtelenek lennének. A gondolatok erők, amelyek meghatározzák sorsunkat.

Mi  a teendő?  Ha tehát a tudatos önbefolyásolás segítségével boldogabb életet akarunk élni, akkor ápolnunk kell belső hangjainkat. Egyedül ezek segítségével tudjuk megkülönböztetni a jó gondolatokat a rosszaktól. A negatív képzetektől szakadjunk el, a pozitív gondolatokat töltsük meg erővel, hogy hatékonnyá váljanak. Mert nem minden gondolat valósul meg. Különbséget kell tennünk hatékony és hatástalan gondolatok között. Csak akkor hatékony a gondolat, ha a hit megvalósuláshoz vezeti. ( A pozitív önbefolyásolás tekintetében teremtő hitnek nevezzük a gondolattal, elképzeléssel való teljes betöltöttséget, tehát azt az állapotot, amikor a gondolat vagy elképzelés tökéletesen uralja és áthatja a pszichét. A teremtő hit önmagában levő erőt jelent, aminek a gondolat ad célirányt.) Át kell alakítanunk, át kell formálnunk gondolatvilágunkat , gondolataink minőségét, irányát.  A jó, a pozitív elképzeléseket meg kell őriznünk, a rosszakat pedig, amelyek fájdalmat vagy zavarodottságot okoznak, bevethetjük a „tüzes kemencébe” – ami egyszerűen a megtisztulás folyamatát jelenti.

Tudatos lényként megalkothatjuk saját világunkat. Amikor a jó tiszta tudatossága áll lényünk középpontjában,már tudni fogjuk, hogy valamennyi tapasztalat része az emberi fejlődés folyamatának. Megértjük, hogy minden személyes befolyás és élmény valójában lecke. Amikor erre ráébredünk, képesek leszünk megkeresni a tanítást minden egyes tapasztalatban, tanulni fogunk belőle, majd elengedjük ezt az energiát, és továbblépünk a következő leckéhez. Mindenben, ami csak elér hozzánk, benne van a jó.

Végül, amikor már elbocsátottunk minden romboló elképzelést a tudat alatti és tudatos elméből, az összegyűjtött pozitív eszmék új világot, új kivetülést teremtenek.

Amikor rálépünk  az elme tisztításának útjára, vagyis a szabadság ösvényére, s elkezdjük megtölteni az elmét jó eszmékkel és meglátásokkal, azonnal pozitív események töltik ki az életünket. Következésképp fontos, hogy őrt álljunk tudatos elménk ajtajában, és csak a jó, csak a hasznos hiedelmeket engedjük belépni. Ha ezt tesszük, fokozatosan megváltoztatjuk a jó és a gonosz arányát saját tudatalatti elménkben, és életünk külső kivetülése pozitív irányban változik, tökéletesedik, nemesedik, mivel az új eszmék külső és belső világunkban egyaránt mind erőteljesebben nyilvánulnak meg. A megtisztulás folyamata a ráfordított idő és törekvés arányában fog  hatni és változást hozni.Online bejelentkezés konzultációra :  Bejelentkező Űrlap

2013. június 3., hétfő

..az első lépés


Légy nyitott a változásra!

"Légy Te magad a változás, amit látni kívánsz a világban!" - Gandhi

Változást akarsz látni a világban? Kezdd önmagaddal! - mondja Gandhi is, de vajon hogyan valósítható meg ez személyes szinten, és mikor tesszük meg az első lépést? Mi kell ahhoz, hogy elinduljunk a változás útján?

Legrosszabb esetben velünk vagy szeretteinkkel történik valami tragikus dolog, vagy súlyos betegség, ami elindít bennünk egy folyamatot, vagy egyszerűen csak a megszokások miatti egy helyben toporgás, annyira tarthatatlan, hogy muszáj változni, változtatni. Ehhez viszont egyértelmű szemléletváltásra az eddigiektől merőben más gondolkodásra van szükség.

Amikor az ember megtanulja, másképp látni a dolgokat, amikor nem ragaszkodik a saját egyoldalú látásmódjához, berögzöttségeihez és hiedelemrendszeréhez, felelősséget vállal saját magáért, a tetteiért és gondolataiért is, akkor nagy változások válnak lehetségessé. 

Fel kell vállalni a felelősséget, nem háríthatjuk másra. Az aki a saját életében is próbál rendet tenni és a gyakorlatba átültetni olyan pozitív, előremutató értékeket, mint például a tolerancia, környezettudatosság, szeretetteljes, elfogadó viszony a szűkebb-tágabb környezethez, adakozás, egészséges életmód stb., az kihat másokra is, szűkebb és tágabb környezetére. Aki önmagán változtat, változást hoz létre a világban is.


A sorsunk alakítása saját jelenlegi és eljövendő életünk irányítása azt jelenti, hogy elfogadjuk az Isten által ránk ruházott teremtő erőt és kezünkbe vesszük saját sorsunknak, illetve világunknak az irányítását. Nem várjuk azt, hogy a körülmények vagy mások által irányított külső tényezők vezessék életünket.

Minden felismerés segít, még az is, amelyet nagyon nehéz elfogadni. Még ha árral szemben halad, akkor is segít. Még ha darabokra zúzza az egót, akkor is segít. A felismerés az egyetlen barátod.


Készen kell állnod arra, hogy beletekints bármilyen ténybe, anélkül hogy valamiképpen racionalizálnád. Ebből a bepillantásból sok dolog következik. De ha elszalasztod az első felismerést az üggyel kapcsolatban, összezavarodsz, és tanácstalanná válsz. Számtalan probléma keletkezik, de nincs megoldás a láthatáron, mert a legelső lépéstől nem fogadtad el az igazságot. És ezzel hamissá teszed az egész létedet.
Sokan vannak, akik számtalan problémával küzdenek, de azok nem valódi problémák. A problémák kilencvenkilenc százaléka hamis. Tehát ha nem találsz megoldást rájuk, akkor bajban vagy, de még ha találsz is, akkor sem történik semmi, mert azok nem valódi problémák. Ha megoldasz néhány hamis problémát, akkor újakat teremtesz. Ezért az első lépés: mélyen beletekinteni abba, mi a valódi probléma, és meglátni a maga valóságában.

Ha a hamisat hamisnak látod, megtetted az első lépést afelé, hogy képessé válj az igazságot igazságnak látni.Online bejelentkezés konzultációra :   Bejelentkező Űrlap

Feliratkozom a Hírlevélre

Szeretnél elsőként értesülni a legfrissebb bejegyzésekről és aktuális eseményekről? Iratkozz fel Hírlevelünkre!

* indicates required

Címkék

a szív bölcsessége (1) advent (2) aham (1) akadályok leküzdése (1) akasha (1) ÁLDÁS (1) állapot (1) álmok (1) aranykapu (1) asztrológia (1) átalakítás (1) aura (2) az élet (1) béke (1) béke és harmónia (3) belső átalakulás (2) belső béke (1) belső utazás (1) benső gyermek (1) betegségek gyógyítása (1) beteljesedés (1) birtoklás (1) bizalom (2) boldogság (4) bölcsesség (3) bőség (3) Brian Tracy (1) buddha élete (1) cél (1) cimkézés (1) déjá vu (1) dicséret (1) ébredés (1) Echart Tolle (1) egészség (6) egészséges életmódtáplálkozás (1) ego (5) egységtudat (1) egyszerűség (1) elengedés (1) élet (2) életmód (1) életmódváltás (1) elfogadás (2) elme (2) első lépések (1) empátia (1) én (1) energetika (1) energia (3) energiamező (1) éntudat (1) enyhülés (1) érettség (1) erő (2) erőhelyek (1) érzelem (2) érzelmek (6) érzés (2) érzésvilág (1) étel (2) fájdalom (1) fájdalomtest (1) fejlődés (3) félelem (1) felelősség (2) felismerés (2) fény (1) finom-érzékelés (1) fizikai test (1) flegmatikus (1) föld (1) frekvencia (2) gayatri mantra (1) gondolat (11) gyász (1) gyászfeldolgozás (1) gyógyító energiák (1) gyógyulás (2) hangfürdő (1) hangrezgés (1) harag (2) harmónia (4) hermetikus (1) hexagram (1) hiedelmek (1) hipnózis (1) hit (2) hitelesség (1) ideális társ (1) igazság (1) imagináció (1) impulzivitás (1) intuíció (2) jelek (1) jelenlét (1) Ji-King (2) jólét (1) jóslás (2) jóvátétel (1) jövőbelátás (1) karácsony (2) kedvesség (1) képzelet (1) kíváncsiság (1) kolerikus (1) koncentráció (1) konfliktus (1) kreatív (1) kreatívitás törvénye (1) látásmód (1) legmagasabb énünk (1) lélek (9) lelki állapot (1) létezés (1) létfontosságú tápanyagok (2) levegő (1) lúgosító étrend (1) meditáció (5) megbocsátás (3) megerősítés (1) megérzések (1) melankolikus (1) merészség (1) minőségek (1) misztérium (1) mit mivel együnk (1) mit rejt a neved (1) módosúlt tudatállapotok (1) morfogenetikus mező (1) négy elem (1) nehézség (1) nírvána (1) nyitottság (1) nyugalom (1) ok (1) orákolum (1) önbecsülés (1) önbizalom (1) önértékelés (1) önmagam szeretete (1) önvaló (1) öröm (5) összekapcsolódás (1) ötlet (1) pihenés (1) pozitív energia (1) pozitív szándék (1) prevenció (1) radzsasz (1) ragaszkodás (1) rajzolás (1) relaxáció (3) rezgés (2) rezgésterápia (1) sérelmek (1) sértettség (1) siker (1) sors (3) sorsfeladat (1) spirituális (5) stressz (1) szabadenergia (1) számmisztika (1) szándék (1) szangvinikus (1) szatva (1) szellem (2) szellemi erő (2) szellemi vaóság (1) személyiség (1) személyiségtípusok (1) szemléletmód (1) szemléletváltás (2) szenvedés (2) szerénység (1) szeretet (5) szerető kapcsolat (1) szimbólumok (1) szív (1) szokások (1) szuptilis (1) tamasz (1) táplálék (4) tarot (2) terápia (1) teremtés (2) teremtő erő (1) test (1) testmozgás (1) tiszta étel (1) tisztán-érzékelés (1) tisztán-hallás (1) tisztán-látás (1) tisztelet (1) transzállapotok (1) trigramok (1) tudat (4) tudatalatti (1) tudatalatti tízparancsolata (1) tudatlanság (1) tudatosság (6) tűz (1) újjászületés (1) újraprogramozás (1) univerzum (1) ünnep (2) üresség (1) üzenetek (1) vágy (1) vágyak (1) válság (1) változás (4) változások könyve (1) védelem (1) vérmérséklet (1) veszteség (1) vibráció (1) víz (1) vonzás (2) vonzás hatalma (1) vonzás törvénye (1) zentangle (1) zöldség (1)