2013. július 26., péntek

Morfogenetikus mező és szabadenergia


Azt hiszed a hétköznapokban, hogy önálló gondolataid vannak, pedig csak rákapcsolódsz egy Veled egy frekvencián működő energiamezőre, amiből információid nyered. Minél magasabb rezgésű a mező amiből táplálkozol, - annál közelebb kerülsz a TEREMTÉS szintjéhez.


Az előttünk álló, nem mindennapi fejlődés átéléshez az utca emberének is meg kell értenie, hogyan működik az a „valami”, ami által a tényleges előrelépés rövidesen megtörténik. Ami által végre valóban változást láthatunk az emberi lét minőségében… ez a valami, ami véget vet a válságnak, a széthúzásnak, és egy korszakot befejező csúnya évek sorozatának. „Válság” van! Már szinte divat mondani. És tényleg az van. Az emberi tudat válsága zajlik, a polaritás, avagy dualizmus korának alkonya, annak is végnapjai. Ezért e káosz. De a romokból egy szépséges világ születik hamarosan. Egyre több kvantumfizikus figyelmét köti le: az úgynevezett Morfo-genetikus mező. Ennek meghatározása a következő:

„A Morfogenetikus mező – Olyan energia-mező, mely által az emberi faj egyedei nem fizikai módon kommunikálnak egymással. A morfogenetikus mező metafizikai energia-formák összekapcsolódósából keletkező információs közeg, melyben az emberi faj gondolatainak és érzelmeinek összessége akkor is kapcsolatba lép egymással, ha erre az adott ember nem tudatos. A tudatos emberek ezt a mezőt képesek nagymértékben pozitív irányba „hangolni”, míg egyes érdek-csoportok ugyanezt a mezőt használják alvó tudatok irányításához, médián, reklámokon és pornográfián keresztül”. Online bejelentkezés konzultációra :  Bejelentkező Űrlap

Ego, Lélek

Az ego jelentése : elme

A külvilági életünk fontos,de a belső életünk még fontosabb,mert cselekedeteink tükrözik vissza gondolatainkat.A gondolataink pedig érzelmeinken alapúlnak,melyek valójában vágyainkat testesítik meg .Minden érzelmünk gyökere vágyból ered.Ha a vágy nem teljesül megjelenik a düh.Ha azonban kielégül akkor mohókká és önelégültté válhatunk.Létre jön az egó, az én,mely elválaszt a végtelenségtől,mely azon túl van.Beteljesül egy vágyunk (büszkék leszünk),miközben valaki más vágya nem teljesült be.A ragaszkodásunk megköt,mely attól fél ,hogy elveszítjük, amit megszereztünk,vagy nem fogjuk elérni azt,amire vágyunk.Ezek jelentik a hét forrást,mely négy alapösztönünk terméke.
Mindannyian magunkénak mondhatunk néhányat e jellemvonások közül. Néha, rövid időszakokra alámerülünk a melankóliában és képtelenek vagyunk meglátni az átfogóbb képet. Szerencsére azonban legtöbbünk ne ennyire zárt. A legtöbb embernél, amíg hozzá nem fog az önfejlesztő munkához általában kever a kép, csúcsszerű pillanatokkal, amikor lelke keresztülragyog személyiségén. Az az ember azonban, aki nyitott saját szellemére és a lélek szintjén él, meglehetősen eltérő képet mutat és jellegzetességeit az idő nagy részében meg is tudja tartani.


Most nézzünk néhány példát jellemzően egós cselekvésekre :

Az egóból cselekvő ember jellemvonásai


 • hajlamos  a pesszimizmusra, gyanakvó és negatív, gyakran inkább a rosszat látja meg az eseményekben, és néha az emberekben is, semmint a jót; 
 • gyakran igen mogorva és lehangolt, száraz és cinikus humorérzéke van, ami azt is magába foglalja, hogy kegyetlen éllel ugrat másokat;
 • hajlamos uralkodni mások felett, és feldúlttá vagy rosszkedvűvé válik, ha kihívásokkal kerül szembe;
 • hatalmi játszmákba bonyolódik, és aggodalom vagy félelem gyötri amiatt, hogy másvalaki jobban teljesíthet, mint ő, vagy másokat nagyobbra értékelnek, vagy jobban megbecsülnek, mint őt;
 • kritikus, ingerlékeny és türelmetlen
 • negatív, panaszkodós, szeret pletykálni;
 • kedvencei vannak, akiknek pártját fogja, akikkel szimpatizál, és néha összejátszik;
 • alábecsüli az élettől kapott adományok értékét, , és nehéznek találja számba venni az áldásokat, melyekben részesült; 
 • katasztrófa, dráma és káosz kíséri életútját;
 • elhagyatottnak, magányosnak érzi magát, és szétmorzsolódhat a stressz súlya alatt, annak ellenére, hogy külsőre erősnek látszik;
 • bíráló, azt azonban nem szereti, ha őt bírálják vagy kritizálják;
 • hisz a büntetés szükségességében, amíg másokról van szó, miközben saját tetteiért nehezen vállal felelősséget;
 • bizalmatlan másokkal szemben és nehezen fogad el másokat egyenlő félnek;
 • nehezen kezeli a más kultúrából vagy társadalmi csoportból származó embereket;
 • gyakran nem tudja megvalósítani a helyzetében rejlő lehetőségeket.
A lélek jelentése

Az emberben az életnek és a személyiségnek a testtől független létezőként képzelt hordozója. Az ember belső valósága.
Vallásos és spirituális értelemben a halhatatlan részt, az örök elpusztíthatatlan eszenciáját jelenti az embernek, mely több hit szerint lélekvándorlás folytán több élőhöz is kapcsolódhat egymás után. A szellem a lélek és az élő test kapcsolatát valósítja meg. E kapocs a halállal feloldódik, a test elmúlásával rendszerint távozik e világból. Az antropozófia szerint a lélek olyan lény megjelölése, amely belső átélésre képes.A régebbi felfogásokhoz hasonlóan az antropozófia a szellem örök és halhatatlan voltáról beszél. A lélek az összekötő a szellem és a test között.A tudományos megfogalmazás szerint  psziché, érzéstudaténtudat.


Néhány péda a lelkére hallgató ember jellemvonásaiból :

A lélek szintjén elő ember jellemvonásai • Optimista és minden dologban a jót látja, hálás azért, amije van, és hisz az univerzum és minden benne létező csodájában;
 • áldottnak érzi magát és bízik abban, hogy bármi történik is, az tanulását, fejlődését szolgálja;
 • élvezi a baráti társaságot, de kedveli az egyedüllétet is, ritkán érzi magát magányosnak;
 • általában véve boldognak érzi magát,nem táplál magában neheztelést vagy keserűséget;
 • kedélye rendszerint derűs; erős, ugyanakkor gyengéd, örül mások sikerének, friss energiákat, örömöt és boldogságot hoz a társaságba;
 • türelmes és nyitott, diszkrét és tiszteletteljes;
 • gyakran igen egyszerűen él, szeret meditálni, kreatív és békés;
 • elfogad minden fajt és minden társadalmi helyzetet, tiszteli a kulturális különbségeket;
 • érzi, hogy szeretetben és oltalomban van része;
 • lelkesül azért, hogy új elgondolásokat ismerjen meg, növekedjen és a lehető legtöbbet hozza ki magából;
 • a nehézségeket kihívásoknak és a változás katalizátorainak tekinti;
 • örömét leli abban, ha segíthet másokat fejlődni;
 • felelősséget vállal tetteiért és nem hibáztat másokat;
 • hajlamos békés harcosként fellépni az elnyomottak ügyében;
 • mivel hisz a karmában, az "aranyszabály" szerint próbál élni


Ha összhangban élünk lelkünkkel sokkal egyszerűbbé és boldogabbá válik az élet. Szertefoszlik a félelmünk attól, vajon mi történik majd velünk.


Ha valaki megtud zavarni minket,akkor gyengébbek vagyunk nála.Ahogy a kínaiak mondanák : mindenki olyan nagy ember,amekkora dolog kihozza a sodrából.De,ha a "sodrunkban" haladunk az nem azt jelenti,hogy civilizáltan udvariaskodunk miközben elfolytjuk magunkban az ellenkezőjét annak,amit kimondunk és amit gondolunk.Ha így teszünk (akár a pénz érdekében egy állásban betöltött szerepünk kapcsán) akkor nagy munka árán fogjuk tudni ezt visszahozni,megtisztítani önmagunkban.

Hiszen egy idő után kettős személyiség jön létre és nem fogjuk tudni kik vagyunk valójában.amíg megerősödünk lelkileg,addig tartózkodnunk kell az ilyen társaságtól,ahol minket is megfertőzhetnek.Mikor a gyermek megszületik,őt is először óvják mindentől,amíg erőssé válik.Swami Rama felhívja a figyelmet,hogy elménket erős ellenőrzés altt kell tartanunk.Bármi történik nem hagyhatjuk  magunkat kizökkenteni.Az autoszuggesztió lényege egy jógi esetében megegyezik a samkalpa-shaktival.Ne hagyjuk,hogy a gondolataink,érzelmeink stresszessé,depresszióssá tegyenek minket.Mi nem csupán a gondolataink,érzésein vagyunk,különben nem tudnánk azokat megfigyelni.Ha önmagunkban nem találjuk meg  Istent,milyen Istent keresnénk a külvilágban?

Valójában a tárgyainkhoz ragaszkodunk és önmagunkba vagyunk szerelmesek.A ragaszkodás kötődést hoz létre.A szeretet szabadságot ad  és önzetlenséget.Véget ér a probléma gyártás.Meg kell tanulnunk használni egónkat.Ne úgy használjuk, mint egy autót,amit csak fényesítünk,de sosem használunk.

Elménk és testünk nem sajátunk,ezt nem szabad elfelejtenünk,így nem esünk az egoizmus útvesztőjébe.A lelkünk erejét kell hagyni átsugározni,nem ellenállva elménkkel.Így nem fogja az elme saját maga önelégültségét kialakítani és hagyjuk,hogy egy magasabb inteligencia áramoljon át rajtunk.Ne akarjuk egónkat kielégíteni.Üzletelünk kapcsolatainkban : "Szeretlek,ha te is szeretsz engem".Közben azt mondjuk,milyen hülye a másik,mert én ezt megtudom tenni,de ő nem.

A legmagasabb szintű egó a lemondott egó,mikor egy magasabb inteligenciával forr össze.Az egó egy megtapasztaló,egy pilóta,nem pedig a tulajdonos.Ezt kell tudatosítanunk.Ha átadjuk az irányítást neki,az olyan,mintha egy alkalmazott irányítaná a céget,aki nem ért hozzá az elnök-vezérigazgató helyett.

Gondolkodás formáinak öt kategóriája
 • helyes tudás (pramana)
 • helyes tudás (viparyaya)
 • fantázia (vikalpa)
 • alvás (nidra)
 • emlékezet (smriti)

Itt most külön csak a helyes és helytelen cselekvésről említenék még pár szót.

Helyes tudás

Ez mindíg tényeken alapul.Ennek három fajtája van.
 • közvetlen tapasztalás
 • szent szövegekből származó tudás
 • ​következtetés
​Ha valamiben pl.nem vagyunk biztosak, a szent szövegek,a tiszta forrás segíteni fog nekünk.

Helytelen tudás

Ehhez forma nem rendelhető és nem áll biztos alapokon,pl. mikor a sivatagban vizet látunk.Arra vetjük utunkat de kiderül hogy csak délibáb volt az egész.De ez nem a fantázia.A helytelen tudás,elménk kémiai anyagaira épül.Azért láttuk a vizet,mert szomjasak voltunk.Mikor egy kötelet kígyónak látunk,az is a helytelen tudás tartományába tartozik.


Online bejelentkezés konzultációra :  Bejelentkező Űrlap

Kapcsolódó cikkek :  Ego , Az ego magva

Buddha élete

Amit én hírdetek az egyáltalán nem vallás, mert én nem anyagról, vagy szellemről, vagy Istenről beszélek. Azt sem kérem követőimtől, hogy hidjenek, keressék kegyeimet, imádkozzanak hozzám. Ez a világ tele van szenvedéssel, az élet gyötrelmes. Minden szenvedés oka a kínzó vágy, az önimádat, s függőség. Egyetlen gyógyír erre, a vágyak módszeres megsemmísítése. A Nírvána a tudat megvilágosodása, önmagunk kézbentartása, koncentráció és meditáció. Ez vezet a bölcsességhez.


A Himalája déli előhegységeiben él a közép-ázsiai eredetű szkíták Sákja nemzetsége. 2500 évvel ezelőtt élt királyuk, Suddhodana Gautama, Kapilavasztut tette meg székvárosának, ahol hatalmas palotát építtetett; béke és boldogság kísérte uralkodását. Felesége, Majadévi királyné a király nagybátyjának volt a leánya, aki a Szkíta nemzetség szomszédos ága felett uralkodott.

Házasságuk gyermektelen maradt húsz esztendeig. Ám egyszer a királyné különös álmot látott – egy fehér elefánt hatolt be méhébe testének jobb oldala felől – és az éjszaka áldott állapotba került. A király és a nép boldog várakozással tekintett a királyi gyermek születése elé. A királyné a szülés közeledtével a szokásnak megfelelően elindult szülei otthonába. Gyönyörű tavaszi napfény ragyogta be a vidéket, és útközben a menet megállott pihenni a Lumbini ligetben.

Mindenütt asóka virágok pompáztak, a királyné gyönyörködve nyújtotta kezét egy ág után, és az üde ligetben egy fiúgyermeket hozott a világra. Ég és Föld megörvendeztek, az egész mindenség gyönyörködött a királyné és az ifjú herceg dicsőségében. Ez a nevezetes nap a holdév negyedik hónapjának nyolcadik napja volt. A király öröme nem ismert határokat. A gyermeket elnevezte Sziddhartának, aminek jelentése: Minden kívánságot beteljesítő.

Ám az örömet hamarosan szomorúság követte a királyi palotában. Alig néhány nappal a szülés után, a jóságos Majadévi királyné hirtelen meghalt. A gyermeket a királynő húga, Mahapradzsapati fogadta magához.

A közeli hegyekben élt Aszita, a nagytiszteletű remete. Felfigyelt a királyfiból áradó ragyogásra, és eljött, hogy láthassa a gyermeket. Megpillantván a következőt mondotta: „Ez a gyermek, ha felnő, és a palotát választja, hatalmas király lesz, és leigázza a világot. De ha lemond az udvar örömeiről és a belső ösvényre tér, Buddha lesz, és megszabadítja az összes lényt."

A király szívét kezdetben örömmel töltötte el a jövendölés. De az idő múltával egyre erősödött benne az aggodalom, félt, hogy fia a palota pompája helyett a hontalan remeteséget választja.

A herceget hétéves korában tanítani kezdték a polgári és katonai művészetekre, de őt gondolatai más irányba vonzották. Egy tavaszi napon apjával kisétáltak a palotából, és együtt figyeltek egy földművest, amint a földjét szántotta. Az ekevas kifordított a földből egy gilisztát, amit egy madár azonnal magával ragadott. Az ifjú herceg elgondolkodva ült le egy fa árnyékába, és döbbenten suttogta maga elé: „Ó, hát minden élőlény egymás életére tör?” A herceget, aki születése után oly hamar elveszítette édesanyját, mélyen megrendítette ezeknek a parányi lényeknek a tragédiája. Ahogy növekedett, a seb úgy mélyült napról-napra szívében, mint egy forradás a fiatal fán. Az emberi élet szenvedése egyre mélyebben és mélyebben vésődött elméjébe.

Nem feledvén a remete jóslatát, a király az idő múltával egyre jobban aggódott fiáért. Megtett mindent, hogy vidámnak lássa, és gondolatait más irányba terelje. Végül, fia életének tizenkilencedik esztendejében feleségül kérte számára Szupprabuddhának, Majadévi királyné bátyjának, Devadaha uralkodójának leányát, Jasodara hercegnőt.
A herceg a palotában a tavasz, az ősz és az esős évszak különféle pavilonjaiban belemerült a zene, a tánc és egyéb érzéki gyönyörök élvezetébe. Így telt el tíz esztendő. A palota fényűző gondtalansága azonban nem adott neki lelki békét. Kíváncsiságtól hajtva a falakon kívüli világra, négy alkalommal kilovagolt, és szembesült az öregség, betegség és halál elkerülhetetlenségével, valamint a belső ösvény lehetőségével. Hazatérve, gondolatai újra és újra visszatértek az emberi élet igazi értelmének kérdéséhez.

„A palota minden kincse, a test egészsége, az ifjúság virága – mit érnek számomra mindezek?” – gondolkodott el. – „A fiatalság tovaröppen, a testet betegség béklyózza, a halál elől nincs menekvés. Az ifjúság gőgje, az egészség gőgje, a lét gőgje – el kell vetnünk mindezeket."

 „Állandó küzdelemben a létért, természetszerűleg próbálunk megragadni valamely magasabb rendű értéket. Elismerjük, hogy az öregedés, a betegség és a halál elkerülhetetlen, és mégis a hasonlóan üres és mulandó dolgok között kereskedünk. Ám ekkor rossz úton járunk.”

„Az élet értelme túlmutat minden emberi szenvedésen. Aki ezt felismeri, az jár a helyes úton. A gyönyörökkel terhes udvari életben én, úgy látszik, rossz úton próbálkozom.
” Belső vívódása folytatódott egészen huszonkilencedik életévéig, amikor fia, Rahula megszületett. Ekkorra már végleg megcsömörlött az udvar hívságaitól, és elhatározta, hogy fényűző életét a hontalan kolduló remete vándorló életére cseréli fel. Egy nap apja elé állt, és megkérdezte: „Atyám, te önzetlenül szolgálod néped. Kérlek, mondd meg nekem: egész királyi hatalmaddal és a rendelkezésedre álló számtalan eszközzel, képes vagy-e megvédeni alattvalóidat a betegség, öregkor és halál szenvedéseitől? Én ezt a védelmet kívánom megtalálni minden lény számára.” És egy éjszaka kedvenc lova, a hófehér Kanthaka hátán, kocsihajtója, Csandaka kíséretében elhagyta a palotát.

Gyötrelmei azonban nem értek véget, ördögi hangok próbálták megkísérteni: „Térj vissza a palotába, keress más megoldást, s az egész világ a tiéd lehet”. De a felismerés, hogy a világi dolgok soha nem nyújthatnak végső megnyugvást, képessé tette e hangok elhallgattatására. Fejét leborotválta, és koldulócsészével a kezében elindult dél felé.
Először egy Bhagava nevű remetét keresett fel, és tanulmányozta annak aszketikus gyakorlatait, majd Arada Kalamához és Udraka Ramaputrához csatlakozott, hogy megtanulhassa módszereiket, melyek segítségével elmélyülésen keresztül óhajtották elérni a Megszabadulást. Egy ideig követte útmutatásaikat, de hamarosan világossá vált számára, hogy a Megvilágosodást ezekkel a gyakorlatokkal nem érheti el. Végül Magadha földjére vándorolt, és Uruvilva erdejében élt aszketikus életet a Nairandzsana folyó partján, nem messze a Gaja kastélytól.

Szinte emberfeletti önmegtartóztatással elmélkedett. Ezzel a gondolattal ösztökélte magát: „Soha a múltban nem volt, nincs a jelenben, és a jövőben sem lesz olyan aszkéta, aki nálam őszintébben törekedett, törekszik vagy fog törekedni.” Célját azonban nem sikerült elérnie. Az erdőben töltött hat esztendő után feladta önsanyargató életmódját, megfürdött a folyóban, és elfogadott egy csésze tejet a közeli faluban lakó leány, Szudzsata kezéből. Öt társa, akikkel már hat éve folytatta együtt aszketikus életét, ámultan figyelte, amint tejet fogad el egy leánytól. Úgy vélték visszaesett a világi életbe, és ezért magára hagyták.

Ily módon a herceg egyedül maradt. Bár még gyenge volt, és minden további erőfeszítés az életét veszélyeztette, mégis folytatta az elmélyülés gyakorlatát. Eltökélten fogadta meg magában: „Vérem elapadhat, húsom elsorvadhat, csontjaim széjjelhullhatnak, de erről a helyről addig nem távozom, amíg a Megvilágosodáshoz vezető utat meg nem találtam.”
A következő éjjel leírhatatlan, eltökélt küzdelmet folytatott. Elméjében zavaros gondolatok kergették egymást, sötét árnyak fenyegették, mindenfelől ördögi csábítások kísértették. Azonban megtalálta a középutat: a küzdelmet abbahagyta, és békés elmével, körültekintően és figyelmesen, lépésről-lépésre, gondolatról-gondolatra megvizsgálta mindazt, ami bensőjében játszódott, míg végül saját zavaros elméje fölé emelkedett, és megtapasztalta a tiszta elme megfoghatatlan és leírhatatlan állapotát. Végérvényesen és tökéletesen felébredt a zavaros elme álomhoz hasonló, szenvedéssel teli kábulatából.
Mire a hajnalcsillag feltűnt a keleti égen, a herceg elméje tiszta volt és ragyogó, akár a beköszöntő nappal. Megtalálta az utat a Megvilágosodáshoz. A negyedik holdhónap tizenötödik napján, életének harmincötödik esztendejében a herceg Megvilágosulttá, Buddhává lett.

Ez időtől kezdve többféle néven ismerték. Úgy beszéltek róla, hogy ő a Buddha, a Tökéletesen Megvilágosodott, a Tathagata, a Szkíta Bölcs, Sákjamuni, Akit a Világ Tisztel.

Megvilágosodása után nem kezdett azonnal tanítani. Nem állt szándékában tudását ráerőszakolni másokra. Azonban az istenek tudomására jutott, hogy Buddhává lett, és Bráhma vezetésével elébe járultak, s tisztelettel felkérték, ossza meg tudását a szenvedő lényekkel.

Mélységes együttérzéstől indíttatva először a Varanasziban lévő szarvaskertbe indult, hogy találkozzon öt előző társával, akikkel együtt töltötte az aszkézis hat esztendejét. Ők kezdetben kételkedtek benne, mivel feladta az önsanyargatást, de szavai hallatán bizonyosságot nyertek, és első tanítványaivá szegődtek, akiknek a Négy Nemes Igazságról tanított. Ezután régi barátja, Bimbiszara király radzsagrihai palotájába ment, ahol barátját megnyerte tanításainak. Innen továbbindulva járta az országot. Tanított, alamizsnából élt, és életmódját, mint követésre érdemes példát ajánlotta fel az embereknek. A tömegek úgy fogadták tanításait, mint a szomjúhozó a vizet, az éhező az ételt. Két hírneves tanítvány, Sáriputra és Modgaljajana kétezer követőjével csatlakozott hozzá.

Buddha apja, Suddhodana király, bár szívében még sajgott a seb, melyet fia ütött a palota elhagyásával, rövid tartózkodás után hűséges követője lett. Mahapradzsapati, Buddha nevelőanyja, Jasodara hercegnő, Buddha felesége ugyancsak hittek benne és követték – rövid idő alatt a szkíták egész Sákja nemzetsége csatlakozott hozzá. Hatalmas sokaság gyülekezett köré, hogy hűséges híve és követője legyen.

Hosszú vándorutakon tanított szerte az indiai szubkontinensen, valamint Közép-Ázsia országaiban, és nagyon sok embert nyert meg tanításainak. Így telt el negyvenöt esztendő. Nyolcvanéves korában Vaisaliban, útban Radzsagrihából Sravaszti felé betegség támadta meg. Ekkor kinyilatkoztatta, hogy három hónap múlva elhagyja e földi életet. Továbbutazott Pávába, ahol állapota súlyosra fordult az ételtől, amit Cunda patkolókovács ajánlott fel neki. Nagy fájdalmai és gyengesége ellenére tovább indult, és elérte a Kusinagarát övező erdőt.

Két hatalmas szálafa között pihenve, élete utolsó pillanatáig folytatta a tanítást. Úgy tért meg a tökéletes nyugalomba, hogy bevégezte feladatát, mint a legjóságosabb ember, a világ legnagyobb tanítója.

Testét Kusinagarában hamvasztották el, Anandának, legkedvesebb tanítványának vezetése alatt. Hamvainak – melyek között sok-sok ereklyegyöngy csillogott – egy részét Adzsataszatru király és hét szomszédos uralkodó magának követelte. Kusinagara királya ezt visszautasította, és a nézeteltérés már-már háborúval fenyegetett. A válságot végül egy Drona nevű bölcs tanácsával oldották meg, s a hamvakat megosztották a nyolc hatalmas királyság között. A halotti máglya maradványait és a hamvakat tartalmazó cserépedényt két másik uralkodónak ajánlották fel. Buddha emlékére sztúpákat építettek, amelyekben kegyelettel gondozták maradványait.

Amikor tanítványai megkérdezték, újjá fog-e születni e világon, Buddha így válaszolt: „Embertestben nem születek újjá, ám minden szent könyvben, minden egyes betű az én megtestesülésem lesz. Tiszteljétek ezért a könyveket ennek megfelelően! Emellett, tizenkét évvel halálom után eljő a Földre a Második Buddha, a Szkíta Oroszlán, a Lótuszban Született, aki Orgyen birodalmában egy tavirózsa kelyhében ölt testet. Az ő áldása és az enyém között nem lesz különbség.”

Online bejelentkezés konzultációra :   Bejelentkező Űrlap

Modosúlt tudatállapotok

 Tudatállapotok


Aki átélésből ismeri, tudja, hogy a lélek mélyére vagy magasságába szálláshoz különös lelkiállapot, módosult tudatállapot szükséges. Természetes, hogy más lelkiállapotban vagyunk, ha a megszokott, hétköznapi életünket éljük és másban, ha imádkozunk. Az átlagember három fõbb tudatállapotot ismer: 
• A hétköznapi éber tudatnak nevezett állapotot, amit a fő, az érdembeli valóságot tapasztaló, a realitás lelkiállapotának ismer. Mint majd látni fogjuk, ennek viszonylagosságát mutatták ki az újabb vizsgálatok. Ezt a tudatállapotot nevezte el a transzperszonális pszichológia OSC (ordinary state of consciousnes, Tart 1969, 1975, 1982) állapotnak.
• Ismeri még mindenki az álom, a félálom állapotát, az elalvás előtti vagy ébredés utáni álomittasságot. 
• A szokásos ébrenlétitől eltérő tudatállapotokat összefoglaló néven megváltozott, módosult tudatállapotoknak ASC (altered state of consciousnes) nevezi a transzperszonális pszichológia (Tart 1989).
Civilizációnk emberének értékrendje szerint a két utóbb említett alacsonyabb rendûnek számít. A transzperszonális pszichológiai megfigyelések és vizsgálatok szerint ez a szemlélet azonban így meglehetősen hiányos, sőt torzult. Több vallási és ezoterikus rendszer, valamint a lélektani tapasztalatok szerint van több más és az OSC állapotnál nagyobb jelentõségû tudatállapot is. A magasabb rendû élmények, meglátások, sőt egyes ún. nagy álmok is lehetnek különleges, kiemelkedő szellemi értékeket hordozó jelenségek. Mózes könyveinek elbeszélése szerint Isten csak a legkezdetibb időkben szólt az emberekhez közvetlenül, azután már csak álmokon át.


Módosúlt tudatállapotot, más néven transzállapotnak nevezzük.

Mit is értünk transzállapoton?

A transzállapot, más néven módosult tudatállapot fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Abból kell kiindulnunk, hogy létezik valamilyen normál tudatállapot, s ehhez képest bizonyos feltételek bekövetkezése esetén megváltozhat ez a normálisnak tekintett állapot.

Az egyes relaxáció módszerek, valamint a hipnózis is egyfajta megváltozott tudatállapothoz vezet. A tudatunk nyugodt, a testünk lelassul, azt szinte nehéznek érezhetjük. A legfőbb változás az agyhullámokban következik be, az ébrenléti alfa hullámokról úgynevezett béta hullámokra vált át. Ez az állapot leginkább az ébrenlét és az alvás közötti szakasznak felel meg, amelyet a legtöbb ember szinte észre sem vesz egyébként. A transzállapot egy olyan állapot, melynek során a testünk már az alvási üzemmódban, azonban tudatunk a teljes éberség szakaszában van.
Többféle módszer létezik ennek az állapotnak az elérésére, egyszerű relaxációs módszerekkel (ilyen például az agykontroll módszere is) saját magunk is elérhetünk egy alacsonyabb szintjét, azonban szakember (hipnoterapeuta) segítségével mélyebb transzállapotot is megtapasztalhatunk.

Miről ismerhetjük fel, hogy megfelelő tudatállapotba kerültünk?

A mély transzállapot elérésének konkrét jelei vannak. Hidegérzetet tapasztalunk, mely kellemetlen ugyan, de nem borzongató. Mentális érzékelésünk megváltozik, minden lelassul. Egy fajta testen kívüli élmény is párosul ehhez az érzéshez, olyan, mintha a szellemünk a testünktől fokozatosan távolodna, illetve az érezhetjük, hogy nem tudjuk akaratlagosan mozgatni végtagjainkat.

Nem kell félnünk ettől az állapottól, ugyanis tudatunk képes bármikor visszaállítani a normális ébrenléti állapotot, amihez csupán annyi szükséges, hogy erre koncentráljuk.

A különféle transzállapotokat sokféle területen alkalmazzák. Egyik ilyen maga az orvostudomány, mely a hipnózist a különféle lelki- és pszichoszomatikus megbetegedések kezelésében használja sikerrel. A hétköznapi élet során – saját tapasztalataim alapján is – például az önismeret, célok, vágyak elérésében pedig hasznos eszköz lehet a különféle relaxációs és meditációs gyakorlatok elsajátítása, melyek nagyban hozzájárulnak a hétköznapi élet okozta stressz káros hatásainak leküzdésében és a problémák megoldására irányuló megoldások megtalálására.


A tudatalatti tartalmak módosúlt tudatállapotban hozzáférhetővé válnak (álmok,szabad asszociáció,relaxáció,imagináció,stb.)

Cél :    
 • introspekció (saját lelki állapotunk megfigyelése) fejlesztés
 • önismeret
 • önkontroll
 • terápia


A teljesítmény centrikusság az ember megnyugvási képességét erősen fenyegeti,ebből adódóan testi és lelki panaszok állhatnak elő.Az 1920-as évektől elterjedtté váltak olyan terápiás módszerek,amelyek a jóga és hipnózis elemeiből fejlődtek ki.Ezeknek a módszereknek viselkedéskontroll jellegük is van.

A következőkben csak néhány alapfogalmat említenék részletesebben.

 • Relaxáció
 • Meditáció
 • Imagináció 

Relaxáció : 

Ellazulást,ellazítást jelent.Középkori francia eredetű szó,jelentése : elengedni a rabot.A relaxáció eredménye képpen megszabadulunk a testünket és pszichénket megbénító feszültségektől,testi,lelki,szellemi elengedettséget,harmóniát érhetünk el.Testi önismeretünk nő,felidézhetővé válnak az életünk során megélt események testi lenyomataik alapján.

A relaxáció előfeltétele a meditatív,és imaginatív munkának.Ezeket a tudatmódosító gyakorlatokat már évezredek óta használja az emberiség.Az önmegismerés egyik fontos eszköze a módosúlt tudatállapotok elérése és az azokban végrehajtott gyakorlatok.A relaxáció lényeges hatóeleme,hogy amit elképzelünk,testünk meg is valósítja.A relaxációs technikák révén befolyásóljuk az izmok feszítését,a szívritmust,vérnyomást,légzést,és egyéb testi funkciókat.
A legtöbb relaxációs módszer az izmok ellazítására koncentrál.A szorongás vezető tünete ugyanis az izomfeszülés,ami akár izomlázat is okozhat,vagy fáradékonyságot,fejfájást,derékfájást.

A relaxáció egyébb élettani hatásai :

 • javul a szervek,főleg az agy vérellátása
 • csökken az anyagcsere sebessége
 • csökken a vér tejsav tartalma
 • jelentős mértékben csökken a vér koleszterin szintje
 • nő a vér endorfin szintje
 • több alfahullám keletkezik

  Ez jelentősen javítja a test sejtjeinek megújulási folyamatait.Egy 20 perces relaxáció legalább annyi stressztől szabadítja meg szervezetünket,mint 3-4 óra alvás.  


Meditáció  :

Lelki művelet,célja a tudat kiürítése,lecsendesítése,gondolatnélküliség.Ennek elérésében segítséget jelent a koncentráció.
 • tárgyra (pl.gyertya)
 • képre (pl.mandala)
 • hangra (pl.mantra) 
 • lélegzetreImagináció :

Imaginálni jelentése elképzelni.Belső képekkel végbemenő lelki folyamat,amelyek keletkezhetnek spontán,akár relaxációs fázisban és lehetnek irányítottak.A képi szimbólumos gondolkodás egy korai,a verbális gondolkodásra épülő,gondolkodást megelőző szintű művelet,amivel elérhetjük,megjeleníthetjük élményanyagunkat.
-aktív imagináció : olyanná formálom a képet,amilyenné látni szeretném
-passzív imagináció : valamire koncentrálás,hagyom,hogy felmerüljön valamilyen kép,szimbólum a tudattalanból. 

Online bejelentkezés konzultációra :   Bejelentkező Űrlap

Gajatri Mantra

 

A Tudatalatti Tízparancsolata (Balogh Béla meditáció)

Soha ne feledd: minden gondolatodnak teremtő ereje van! Nem mindegy, mit gondolsz, nem mindegy, mit teremtesz. Kigyógyulhatsz minden betegségből, kilábalhatsz a szükségből, élhetsz sikeresen és boldogan, megtalálhatod ideális társadat.
Soha ne hidd el, ha valaki az ellenkezőjét állítja.
Egyedül tőled függ.
És attól, hogy mennyire engeded át az irányítást a szívedben lévő isteni Fénynek...


1. EGYSÉGTUDAT

Az élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok, minden teljes, egész és tökéletes.
Felismerem, hogy az egyetemes teremtő erő és intelligencia elválaszthatatlan részeként létezem.
Lélek és tudatformájában bennem van az egyetemes erő és értelem. Harmónia, egészség, békesség, öröm, bőség, Igaz szó és ihletformájában áramlik át rajtam.
Felismerem, hogy gondolataim teremtő erővel rendelkeznek.
Az történik velem, amit érzek, és azzá válok, amit elképzelek. Mindenfontos lépésemet az egyetemes bölcsesség irányítja.
Ha bármikor félelem vagy aggodalom uralkodna el a tudatomon, azonnal azt gondolom: most az egyetemes bölcsesség vezérel engem, és az egyetemes bölcsesség a legjobb megoldást választja.
A bennem lévő teremtő erőt szabadon használhatom.
Teremtőerőmet a közösség javának szogá1atába állítom.
Amint ezeket az igazságokat érzem, és gondolom, meg- teremtem a tudatosság Új ciklusát, és átalakul az életem.
Az egységtudat és öröm természetes lelkiállapotom.
Világomban minden rendben van.

2. MEGBOCSÁTÁS

Szeretem magamat, ezért a régi sérelmeket elengedem és megbocsátom.
Kivétel nélkül mindenkit elengedek, akt valaha meg- sértett engem, és mindannyiuknak egészséget, boldogságot, és az élet minden örömét kívánom.
Valahányszor eszembe jut a neve valakinek, aki bántott, ezt gondolom: „Elengedlek. Az élet minden öröme a tiéd. Szabad vagy, és én is szabad vagyok.”
A megbocsátás után szeretet, béke és nyugalom költözik a szívembe. Teremtő erőm felszabadul, és építő módon használhatom.
Együttérzéssel és megértéssel fordulok mindazok felé, akik lelkileg, szellemileg és testileg betegek.
Örömmel tölt el, ha másokért valamit tehetek.
Világomban minden rendben van.

3. ELFOGADÁS

Embertársaimat teljes szívvel elfogadom, és tartózkodom az ítélkezéstől gondolatban, szóban, és cselekedetben. Felismerem, hogy minden emberben a világegyetem végtelen intelligenciája dolgozik, és ennek az intelligenciának végtelenül sok, egymástól különböző megnyilvánulási formájával találkozhatom. Ezen erő intelligencia és szeretet minden megnyilvánulását ítélkezés nélkül elfogadom. Ha valaki idegesít vagy zavar, annak okát elsősorban magamban kutatom.
Saját világom egyetlen gondolkodója én vagyok.
Én felelek azért, amit az embertársaimról gondolok.
Egészséget, sikert, lelki békét és boldogságot kívánok minden embernek, akivel közelebbi vagy távolabbi kapcsolatba kerülök. Jókívánságaim őszinték, hisz mindezt szívem szeretetéből sugárzom.
Világomban minden rendben van.


4. JÓVÁTÉTEL

A változás életem természetes rendje. A változást örömmel fogadom.
Kész vagyok megváltozni. Kész vagyok változtatni nézeteimen, kész vagyok változtatni beszédemen.
Ha felismerem, hogy valakit megbántottam, kész vagyok bocsánatot kérni. Könnyen rászánom magam, hogy bocsánatot kérjek, mert tudom, hogy ezzel a bennem lévő feszültséget is feloldhatom. Mindig megkérdezem, van-e lehetőség arra, hogy tévedésemet jóvátegyem.
Amint ezt megteszem, magamnak is megbocsátok.
A régitől az új felé könnyű szívvel haladok.
A változást egyre jobban érzem magamon.
Örömmel élem át a jelen perceit. Életemben mind gyakoribb a belső béke és a nyugalom.
Világomban minden rendben van.

5. EGÉSZSÉG

Szeretem magamat, ezért testemnek szeretettel gondját viselem. Tápláló ételekkel és italokkal látom el, szeretettel ápolom és öltöztetem.
Figyelek a jelekre, amelyekkel testem üzen nekem, és üzeneteit mindig figyelembe veszem.
A testem szeretettel viszonozza gondoskodásomat.
Egészségtől és energiától duzzad. Tudom, hogy testem minden sejtjére kihat mindengondolatom. A panaszkodástól minden körülmények között tartózkodom. Önmagamról és másokról mindig jót gondolok. Tudom, hogy a jó gondolatok, a belső béke és a szeretet mindig egészséges testet teremtenek. Gondolataim teremtő erővel rendelkeznek, ezért valahányszor a testemre vagy annak valamely részére figyelek, gondolatban mindig egészségesnek, teljesnek, és tökéletesnek látom.
Az egészséget és szabadságot választom. Az engem is megalkotó erőnek a gyógyító szeretete most felold és eltávolít minden üledéket a testemből.
Bízom tiszta gondolataim teremtő erejében és bízom a változásban.
Boldog vagyok, mert felismerem, hogy testem tisztuló gondolataim és érzelmeim tükörképe.
Világomban minden rendben van.

 6. IDEÁLIS TÁRS - Csak saját felelősségre!

Most becsületes, őszinte, lojális, hűséges, boldog és sikeres társat vonzok tapasztalataim körébe.
Ezek az értékes jellemvonások máris részemmé válnak, és a tudatalattimba merülnek.
Azt vonzom, amit tudat alatt igaznak hiszek. Ismerem a vonzás egyetemes törvényét, és a tudatalatti hitemnek megfelelő társat magamhoz vonzom.
Tudom, hogy ideális társam békéjét és boldogságát gyarapíthatom.
Szereti eszményeimet, és az övéit én is szeretni tudom.
Kapcsolatunkat kölcsönös szeretet, szabadság és nagyrabecsülés jellemzi. Az isteni szeretet olyan valakinek a személyiségén keresztül ragyog rám, akivel tökéletesen kiegészítjük egymást.
Ideális társamat megérdemlem és elfogadom.
Érzem, és hiszem, hogy életét teljessé és hiánytalanná teszem.
Világomban minden rendben van.


7. SIKER

Szeretem magamat, ezért olyan munkát végzek, amiben örömömet lelem, amiben tehetségemet és alkotóképességemet szabadon kamatoztathatom.
Olyan emberekkel és olyan emberekért dolgozom, akiket szeretek, és akik szeretnek engem, munkámért pedig bőséges ellenszolgáltatás a jutalom.
Tudom, hogy mindazt, amit embertársaim felé nyújtok, megsokszorozva visszakapom. Mindig kedves emberekkel találkozom, hisz bennük saját magamat látom.
Tehetségem és alkotóképességem birtokában olyan dolgokat teszek, amelyek belső igényeimet kielégítik.
Mindig vannak emberek, akik az én szolgáltatásaimat keresik.
Szükség van rám, ezért a felkínálkozó lehetőségekből életkoromtól függetlenül kedvem szerint válogathatok.
Munkámmal és jövedelmemmel elégedett vagyok.
Örömöm telik abban, amit csinálok.
Egy vagyok a hatalommal, amely megteremtett.
A sikerfeltételei eleve adottak bennem.
Akaratom erejével, gazdag képzelőerőm segítségével és kitartásommal életemet boldoggá és sikeressé teszem.
Bármire szól is a küldetésem, sikerre viszem. Minden élményből tanulok.
Sikerről sikerre haladok.
A múltnak nincs hatalma fölöttem, mert az Új befogadására és a változásra gondolatban és tettekben kész vagyok.
Világomban minden rendben van.

8. BŐSÉG

Azért születtem a világra, hogy egész életemet bőségben, boldogságban, szabadon és sugárzó módon éjem.
Arra születtem, hogy lelkileg, szellemileg és anyagilag növekedjem, fejlődjem. kibontakozzam, és életem minden területén tökéletesen kifejezzem és megvalósítsam önmagam.
Tudom. hogy külső világom gazdag tudatom tükörképe, és bármikor újrateremthetem, vagy megváltoztathatom. Szeretem magamat, ezért kényelmes otthonban élek, amely kielégíti igényeimet. A hazatérés gondolata mindig örömmel tölti el szívemet.
Otthonomban szeretet és harmónia uralkodik, ezért aki csak belép, részesül a szeretet gyógyító erejében.
A világegyetem határtalan gazdagságából korlátlan mennyiségben részesedem. A szépség és a bőség életem természetes része. Az élet ajándékait hálásan fogadom.
Szívből örvendek a mások sikerének, mert tudom, jut bőven mindenkinek.
Kedvelem a pénzt. Szeretem a pénzt. Tudom, hogy a Pénz a rajtam keresztül áramló energia része. Ezt az energiát bölcsen és építően használom.
A pénz folyamatosan áramlik életemben. Élvezettel osztogatom, és csodálatosan megsokszorozva visszakapom. Olyan célokra fordítom, amelyek a szépség és jóság gyarapodását segítik.
Minden döntésem a javamra válik. Saját értékemnek mindig tudatában vagyok. Bő kézzel mérem képességeimet, és bőséges anyagi áldás a jutalmam.
Jólétemért, és elmém teremtő gazdagságáért hálás vagyok.
Világomban minden rendben van.


9. BÉKE ÉS HARMÓNIA

Lényem középpontjában a szeretet végtelen forrása van, ezért békében és harmóniában élek mindenkivel, akit ismerek.
Ez a szeretet megtölti a szívemet, a testemet, a tudatomat, egész lényemet. Szétárad belőlem minden irányba, majd visszatér hozzám megsokszorozva.
Akkor érzem jól magam, ha szeretek.
Szeretem magamat, ezért teljesen a jelenben élek, minden perc szépségét felismerem. A szeretet törvényét betartom és tisztelem.
Az univerzum szeretett gyermeke vagyok, ezért a jövőmet fényesnek, boldognak, biztonságosnak tudom.
Segítek magamon, és az élet is megsegít. Rajtam kívül, akárcsak bennem, az egyetemes rend működik.
Mindent szórakozva tanulok.
Hálás szívvel, vidáman kezdem a napot. Lelkesen várom a mai eseményeket, hisz tudom, hogy életemben csak a jó kaphat helyet. Szeretet, békesség és tökéletes egészség tölti el a tudatomat és a testemet.
Szeretem azt, aki vagyok, és amit cselekszem.
Lényemmel, szeretetemmel az élet szépségét hirdetem.
Világomban minden rendben van.


10. BÖLCSESSÉG

Az élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok, nincs kezdet, és nincs vég, csupán az anyag és a tudat állandó egymásba fordulása.
Életem téren és időn kívüli létező, tudatom teret és időt teremtő.
A szeretet törvényét szívemben ismerem.
Biztonságos magamba néznem.
Biztonságos a múltba tekintenem.
Örömmel tölt el, ha a határtalan élet elém tárul. Folyton megújul az életem.
Minden pillanata új, friss, és eleven.
Pozitív gondolkodással érem el mindazt, amit akarok.
Tudom, hogy elmémet egyedüli irányítóként bármire használhatom.
Életemet magam irányítom.
Mindenben a szépet és a jót keresem.
Gondolataimmal a szépet és a jót erősítem.
Új valóságom új gondolkodásom tükörképe.
Bízom az egyetemes erőben, bölcsességben és szeretetben, hisz tudom, hogy bármit szeretnék is tudni, feltárul előttem az, bármire van is szükségem, megkapom azt a megfelelő helyen, időben és összefüggésben.
Világomban minden rendben van.

Online bejelentkezés konzultációra: Bejelentkező Űrlap

Feliratkozom a Hírlevélre

Szeretnél elsőként értesülni a legfrissebb bejegyzésekről és aktuális eseményekről? Iratkozz fel Hírlevelünkre!

* indicates required

Címkék

a szív bölcsessége (1) advent (2) aham (1) akadályok leküzdése (1) akasha (1) ÁLDÁS (1) állapot (1) álmok (1) aranykapu (1) asztrológia (1) átalakítás (1) aura (2) az élet (1) béke (1) béke és harmónia (3) belső átalakulás (2) belső béke (1) belső utazás (1) benső gyermek (1) betegségek gyógyítása (1) beteljesedés (1) birtoklás (1) bizalom (2) boldogság (4) bölcsesség (3) bőség (3) Brian Tracy (1) buddha élete (1) cél (1) cimkézés (1) déjá vu (1) dicséret (1) ébredés (1) Echart Tolle (1) egészség (6) egészséges életmódtáplálkozás (1) ego (5) egységtudat (1) egyszerűség (1) elengedés (1) élet (2) életmód (1) életmódváltás (1) elfogadás (2) elme (2) első lépések (1) empátia (1) én (1) energetika (1) energia (3) energiamező (1) éntudat (1) enyhülés (1) érettség (1) erő (2) erőhelyek (1) érzelem (2) érzelmek (6) érzés (2) érzésvilág (1) étel (2) fájdalom (1) fájdalomtest (1) fejlődés (3) félelem (1) felelősség (2) felismerés (2) fény (1) finom-érzékelés (1) fizikai test (1) flegmatikus (1) föld (1) frekvencia (2) gayatri mantra (1) gondolat (11) gyász (1) gyászfeldolgozás (1) gyógyító energiák (1) gyógyulás (2) hangfürdő (1) hangrezgés (1) harag (2) harmónia (4) hermetikus (1) hexagram (1) hiedelmek (1) hipnózis (1) hit (2) hitelesség (1) ideális társ (1) igazság (1) imagináció (1) impulzivitás (1) intuíció (2) jelek (1) jelenlét (1) Ji-King (2) jólét (1) jóslás (2) jóvátétel (1) jövőbelátás (1) karácsony (2) kedvesség (1) képzelet (1) kíváncsiság (1) kolerikus (1) koncentráció (1) konfliktus (1) kreatív (1) kreatívitás törvénye (1) látásmód (1) legmagasabb énünk (1) lélek (9) lelki állapot (1) létezés (1) létfontosságú tápanyagok (2) levegő (1) lúgosító étrend (1) meditáció (5) megbocsátás (3) megerősítés (1) megérzések (1) melankolikus (1) merészség (1) minőségek (1) misztérium (1) mit mivel együnk (1) mit rejt a neved (1) módosúlt tudatállapotok (1) morfogenetikus mező (1) négy elem (1) nehézség (1) nírvána (1) nyitottság (1) nyugalom (1) ok (1) orákolum (1) önbecsülés (1) önbizalom (1) önértékelés (1) önmagam szeretete (1) önvaló (1) öröm (5) összekapcsolódás (1) ötlet (1) pihenés (1) pozitív energia (1) pozitív szándék (1) prevenció (1) radzsasz (1) ragaszkodás (1) rajzolás (1) relaxáció (3) rezgés (2) rezgésterápia (1) sérelmek (1) sértettség (1) siker (1) sors (3) sorsfeladat (1) spirituális (5) stressz (1) szabadenergia (1) számmisztika (1) szándék (1) szangvinikus (1) szatva (1) szellem (2) szellemi erő (2) szellemi vaóság (1) személyiség (1) személyiségtípusok (1) szemléletmód (1) szemléletváltás (2) szenvedés (2) szerénység (1) szeretet (5) szerető kapcsolat (1) szimbólumok (1) szív (1) szokások (1) szuptilis (1) tamasz (1) táplálék (4) tarot (2) terápia (1) teremtés (2) teremtő erő (1) test (1) testmozgás (1) tiszta étel (1) tisztán-érzékelés (1) tisztán-hallás (1) tisztán-látás (1) tisztelet (1) transzállapotok (1) trigramok (1) tudat (4) tudatalatti (1) tudatalatti tízparancsolata (1) tudatlanság (1) tudatosság (6) tűz (1) újjászületés (1) újraprogramozás (1) univerzum (1) ünnep (2) üresség (1) üzenetek (1) vágy (1) vágyak (1) válság (1) változás (4) változások könyve (1) védelem (1) vérmérséklet (1) veszteség (1) vibráció (1) víz (1) vonzás (2) vonzás hatalma (1) vonzás törvénye (1) zentangle (1) zöldség (1)