2013. július 26., péntek

Tarot

 A tarot egyre népszerűbbé válik.  Növekvő népszerűsége egyúttal hűen tükrözi az emberek fokozódó vágyát arra, hogy kutassák és megtalálják életük értelmét.A TAROT KÁRTYA

Napjainkban hatalmas a választék a különféle tarot-kártyákban,de megítélésükhöz nem alkalmazhatunk objektív szabályokat.   Az a legjobb, ha saját ízlésünket követjük, tehát azt a paklit választjuk, amelynek képei, illusztrációi a leginkább vonzóak számunkra.  Minél könnyebben megbarátkozunk a lapokkal, annál könnyebb lesz velük foglalkozni.

Nagy arkánum

Ez a csoport 22 lapból áll, a 0 számú Bolondtól a 21 - es  számot viselő Világig. Vitathatatlanul a tarot legfontosabb lapja, hiszen archetípusokat jelenítenek meg, és tele vannak pszichológiai asszociációkkal, akárcsak az asztrológiai szimbólumok.

Kis arkánum

Négy különféle, az Ásztól a Tízesig tartó, tízlapos csoportból áll. Ez a 40 kártya jelentős mértékben járul hozzá az értelmezéshez. A Botok, Érmék, Kardok és Kelyhek a tűz, föld, levegő és víz elemekkel állnak összefüggésben.

Udvari lapok

Ide a maradék 16 lap tartozik: egy Apród,  egy Lovag, egy Király és egy Királynő mindegyik színhez.  Ezek a lapok általában életünk különféle szereplőit jelenítik meg.

Jövendölés

A tarot kirakójának hagyományos szerepköre a jövőbe látás, vagyis ő az a személy, aki állításokat tesz és véleményt alkot a jövőről. A  modern praxisban a jóslás valójában a tarot olvasás részét képezi, ráadásul inkább a " szeánsz " befejezése, nem pedig a kezdete.

Értelmezés

A kártya olvasója a tarot szimbolikus nyelvén kommunikál, miközben vázolja és elmagyarázza a páciens személyes élethelyzetét az adott kirakásban szereplő kártyák segítségével.

C. G. Jung és a lélek struktúrája

Carl Gustav Jung (1875-1961) svájci pszichológus, a mélyreható pszichológia kiemelkedő képviselője, két részre osztja a pszichét. Az elsőt tudatnak, míg a másodikat tudattalannak nevezi. Egyszerűbben fogalmazva elmondható, hogy a tudat mindazt magába foglalja, aminek tudatában vagyunk, és a tudattalan nem más, mint aminek nem vagyunk a tudatában.

Tehát a tudattalan lelkünk azon része, melynek általában véve nem vagyunk a tudatában. Mindazonáltal ez személyiségünk azon legbelső része, mely annak teljességet és mélységet biztosít. Jung két részre osztotta a tudattalant. Ennek egyik része az egyéni tudattalan, mely magába foglalja az élményeket, elfeledett avagy elnyomott érzelmeket. Ez mindannyiunk esetében más és más, még akkor is, ha lehet egyforma is. Második része a kollektív tudattalan, mely a tarot szempontjából a pszichika legérdekesebb összetevője. Úgyszintén forrása a beavatásnak.

A kollektív tudattalanon keresztül jutunk el az ember és világegyetem titokzatosságának területére. Éppen itt akadunk rá a valamennyi ember tapasztalatára és érzékelésére vonatkozó lényeges és alapvető nyomokra, melyek kezdete az emberiség régmúlt történelmében leledzik.

Jung a középkori és reneszánsz alkímiában rátalált a lelkünkben párhuzamosan lejátszódó folyamatokra. Szerinte az alkímista folyamatok a lélek mozgatóerőit ábrázolják, melyek életünket irányítják és befolyásolják.Nagy Arkánum - az emberiség ősrégi szimbólumai
C. G. Jung sváci pszichológus az emberiség ősrégi szimbólumait archetípusoknak nevezi. Ezek a tarot-ban a Nagy Arkánum 22 kártyalapjával kerülnek bemutatásra, amik úgyszintén ősminták vagy meghatározott rendben elhelyezett motívumok és indítékok. Rejtetten vannak jelen tudatos viselkedésünkben, és függetlenek akaratunktól. Ezek lelkünk legmélyebb rétegeiben rejtőző őseink örökségei, melyek az emberiséggel párhuzamosan fejlődtek. Bennük találjuk meg az egyesítő emberi alapelveket, melyek mindannyiunkban közösek.

Az archetípusok összessége alkotja a kollektív tudatalatti tartalmát. Az archetípusok az egész emberiség számára egyformák. ezek meghatározott elképzelések és ideálok potenciáljai, melyek csak egy meghatározott ember életében és meghatározott szituációkban gyűjtenek erőt, és öltenek konkrét formát. azonban hihetetlenül nagy erejük van. tudatunk általuk legtöbbször bűvöletbe esik, és alárendeltjévé válik. Az archetípusok felkeltik figyelmünket, kieszközölik azt és arra kényszerítenek minket, hogy foglalkozzunk velük.

A kollektív tudattalant alkotó archetípusok összessége C. G. Jung svájci pszichológus számára mindenfajta emberi psziché rejtett lehetőségének summáját jelenti, ami mérhetetlen, kimeríthetetlen tárháza az Isten, az ember és a kozmosz közötti tudás legmélyebb összefüggéseinek. ennek az anyagnak a saját pszichében történő leleplezése életre kelti azt, és a tudatba történő beépülése nem jelent kevesebbet, mint az egyén magányosságának megzavarását és besorolását az örökkévaló történések folyamatába.

Jung úgyszintén beazonosítja az alapvető archetípusokat, ezek például az Árnyék (ördög), Anima (Császárnő, Papnő), Animus (Császár, Főpap), Belső Én (Világ), Szélhámos-Kókler (Bolond, Kókler), Hős (Hintó), Isteni gyermek (Nap), Kéreg-Szűz (Papnő) és Bölcs Öregember (Főpap)

Jelképek - a lélek titkos beszéde

Az archetípusok sajátos megnyilvánulásukat a tarot huszonkét tromfjának jelképeiben találták meg. A jelképek az archetípusok manifesztációi ezen a világon. Ezek konkrét, részletes és átélt képek és archetípusokat kifejező elképzelések. Ez a fajta közvetítés szükségszerű, hiszen az archetípusok, amint az ismert, az életen kívül helyezkednek el, tudatalattinkban élnek. A jelkép az életből ered, és az archetípusokra mutat rá. Számunkra a jelkép értelmünk határai mögé ragadja a dolgokat. Ez a másokhoz való kapcsolat megtestesülése, fölérendelt realitás. A jelképek az ismeretlent fejezik ki.

A jelképet szavakkal nem lehet pontosan megfogalmazni. Mint a lehetséges legjobb reprezentációt definiálhatjuk, amit soha nem lehet pontosan megismerni avagy kifejezni. Jelentős ellentétpárokat foglal magába. A jelképekről az járja, hogy ezek a beavatottak titokzatos szövegei és ezért gyakran az istenek igéje vagy az értelem rejtett avagy titokzatos üzenete elnevezéssel ruházzák fel azokat. A jelképek közreműködésével tudatalattink a világegyetem rejtett lényegével kommunikál.

A jelkép ezen tulajdonságát C. G. Jung svájci pszichológus fejezte ki a legmegfelelőbben: Teljes életet élni csak akkor lehetséges, ha harmóniában állunk a jelképekkel. A bölcsesség a hozzájuk való visszatérést jelenti. Ez nem hit vagy tudás kérdése, hanem a tudatalatti ősképekkel való gondolkodásunk összhangja.Az egyes tromfokról szóló írások az alapvető tájékozódást és inspirációt szolgálják. Nincs egyetlen pontos és kimerítő írás sem arról, hogy melyik kártyának mi a jelentése. Azok jelentése változó, és gyakran egymásnak ellentmondó. Mindegyik kártyalapnak különböző jelentésbeli szintje van, ami életünk különféle részeire vonatkozik: hétköznapi, társas, szellemi, misztikus és hasonlók.

A kártyalapok jelentésének mindenfajta leírása csupán útmutatás, melyet követhetünk vagy nem követünk.


Andreas Wannen: Jungi Tarot
 Online bejelentkezés konzultációra :  Bejelentkező Űrlap


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Köszönöm a hozzászólásod. További szép napot kívánok!

Feliratkozom a Hírlevélre

Szeretnél elsőként értesülni a legfrissebb bejegyzésekről és aktuális eseményekről? Iratkozz fel Hírlevelünkre!

* indicates required

Címkék

a szív bölcsessége (1) advent (2) aham (1) akadályok leküzdése (1) akasha (1) ÁLDÁS (1) állapot (1) álmok (1) aranykapu (1) asztrológia (1) átalakítás (1) aura (2) az élet (1) béke (1) béke és harmónia (3) belső átalakulás (2) belső béke (1) belső utazás (1) benső gyermek (1) betegségek gyógyítása (1) beteljesedés (1) birtoklás (1) bizalom (2) boldogság (4) bölcsesség (3) bőség (3) Brian Tracy (1) buddha élete (1) cél (1) cimkézés (1) déjá vu (1) dicséret (1) ébredés (1) Echart Tolle (1) egészség (6) egészséges életmódtáplálkozás (1) ego (5) egységtudat (1) egyszerűség (1) elengedés (1) élet (2) életmód (1) életmódváltás (1) elfogadás (2) elme (2) első lépések (1) empátia (1) én (1) energetika (1) energia (3) energiamező (1) éntudat (1) enyhülés (1) érettség (1) erő (2) erőhelyek (1) érzelem (2) érzelmek (6) érzés (2) érzésvilág (1) étel (2) fájdalom (1) fájdalomtest (1) fejlődés (3) félelem (1) felelősség (2) felismerés (2) fény (1) finom-érzékelés (1) fizikai test (1) flegmatikus (1) föld (1) frekvencia (2) gayatri mantra (1) gondolat (11) gyász (1) gyászfeldolgozás (1) gyógyító energiák (1) gyógyulás (2) hangfürdő (1) hangrezgés (1) harag (2) harmónia (4) hermetikus (1) hexagram (1) hiedelmek (1) hipnózis (1) hit (2) hitelesség (1) ideális társ (1) igazság (1) imagináció (1) impulzivitás (1) intuíció (2) jelek (1) jelenlét (1) Ji-King (2) jólét (1) jóslás (2) jóvátétel (1) jövőbelátás (1) karácsony (2) kedvesség (1) képzelet (1) kíváncsiság (1) kolerikus (1) koncentráció (1) konfliktus (1) kreatív (1) kreatívitás törvénye (1) látásmód (1) legmagasabb énünk (1) lélek (9) lelki állapot (1) létezés (1) létfontosságú tápanyagok (2) levegő (1) lúgosító étrend (1) meditáció (5) megbocsátás (3) megerősítés (1) megérzések (1) melankolikus (1) merészség (1) minőségek (1) misztérium (1) mit mivel együnk (1) mit rejt a neved (1) módosúlt tudatállapotok (1) morfogenetikus mező (1) négy elem (1) nehézség (1) nírvána (1) nyitottság (1) nyugalom (1) ok (1) orákolum (1) önbecsülés (1) önbizalom (1) önértékelés (1) önmagam szeretete (1) önvaló (1) öröm (5) összekapcsolódás (1) ötlet (1) pihenés (1) pozitív energia (1) pozitív szándék (1) prevenció (1) radzsasz (1) ragaszkodás (1) rajzolás (1) relaxáció (3) rezgés (2) rezgésterápia (1) sérelmek (1) sértettség (1) siker (1) sors (3) sorsfeladat (1) spirituális (5) stressz (1) szabadenergia (1) számmisztika (1) szándék (1) szangvinikus (1) szatva (1) szellem (2) szellemi erő (2) szellemi vaóság (1) személyiség (1) személyiségtípusok (1) szemléletmód (1) szemléletváltás (2) szenvedés (2) szerénység (1) szeretet (5) szerető kapcsolat (1) szimbólumok (1) szív (1) szokások (1) szuptilis (1) tamasz (1) táplálék (4) tarot (2) terápia (1) teremtés (2) teremtő erő (1) test (1) testmozgás (1) tiszta étel (1) tisztán-érzékelés (1) tisztán-hallás (1) tisztán-látás (1) tisztelet (1) transzállapotok (1) trigramok (1) tudat (4) tudatalatti (1) tudatalatti tízparancsolata (1) tudatlanság (1) tudatosság (6) tűz (1) újjászületés (1) újraprogramozás (1) univerzum (1) ünnep (2) üresség (1) üzenetek (1) vágy (1) vágyak (1) válság (1) változás (4) változások könyve (1) védelem (1) vérmérséklet (1) veszteség (1) vibráció (1) víz (1) vonzás (2) vonzás hatalma (1) vonzás törvénye (1) zentangle (1) zöldség (1)